VARDŲ RODYKLĖ

Aaronas 315, 407, 601, 633
Abdenagas 27
Abelis 132—133, 201
Abijas 407
Abinadabas 320
Abramas, Abraomas 28, 316, 369, 383, 411—412, 417, 433, 512, 520, 602
Achazas 403
Adomas 12, 19, 28—29, 43, 45—46, 52, 147—149, 185, 219, 231, 237, 288, 328, 337, 343, 349—350, 354, 364—365, 376—379, 382 —
383, 387—388, 390, 396, 407, 411, 416, 418—419, 421, 439, 444,446, 532, 657
Afroditė 383
Aischilas 135
Alastruey G. 434
Albertas 478
Albertas Didysis 223
Albrechtas Branderburgietis 469
Aleksandras 485
Aleksandras VII 486
Algirdaitis 474
Algirdas 486
Ambraziejus 75—76, 80, 122—123, 407—408
Aminadabas 369
Andriejus Kretietis 392, 451, 632
Angelas 160, 344
Antana s 7, 33, 225
Antistenas 96
Antonovas S. (Siluanas) 527
Anzelmas Kenterberietis 363
Aramas 369
Archelajas 445
Aristotelis 150, 221—222, 241, 549
Arsenjevas N. 328, 637
Atėnagoras 518
Augustas 618
Augustinas 18, 39, 89, 119—120, 126, 139, 185, 197, 221, 229, 261, 270—271, 309, 311, 363, 398, 422, 524, 580, 599, 603, 646-64 8

Babinauskis 473
Baeda Verenabilis 415
Baltrušaitis J. 318
Bandoriai 478
Barlaama s 526, 548
Bazilijus Didysis 80, 121, 124, 397, 576
Beck H. G. 631
Bednyj D. 576
Beethoven L. van 396
Beliajevas A. 544
Benediktas 101, 125, 229, 267
Benediktas XV 261
Benjaminas 465
Berdiajevas N. 336, 338, 537, 596. 603—604, 608—609, 618, 623
Bernadeta Soubirous 349, 351, 354
Bernanos G. 358, 383
Bernardas 229, 302, 360, 363, 411, 436
Bernardas de Quintavalle 131, 153
Bernardone P. di 68, 71, 114, 195, 223
Biliūnas J. 466
Bonaventūras 10, 20, 130, 160, 223, 363
Boozas 369
Braun 485
Briennes W. de 151—152, 204, 243
Buda 603
Bulgakovas S. 509, 514, 524—525, 544, 547, 549—550, 553, 555, 558—559, 588, 594—595, 597—598, 600, 603, 625, 636

Celano T. 9—10, 12—13, 32, 49, 68, 204—205, 225, 266, 283, 300— 301, 306, 309, 323, 341, 434
Cepran J. 10
Chrapovickis A. 544
Colonna J. 9
Congar Y. M. J. 265, 459
Crusi M. 527
Cullmann O. 616—617
Cuthbert P.-Wildlöcher J. 9

Dambrauskas-Jakštas A. 17
Danielius 74, 403, 505
Dant e A. 383
Dillisberger J. 419, 421, 428
Diogenas 96
Diogenetas 568
Dionisas 622
Dionisijas Kartūzietis 389
Dionyzas 558
Domininkas 223, 329—331, 356—357, 363
Dostojevskis F. 30, 168, 252, 255, 357, 430, 439, 569—570, 572— 574, 607—608
Dovydas 67, 250—251, 299, 320, 369, 383, 397, 406, 410—411, 510, 566
Duns Scotus 230, 359
Dzeusas 135, 572

Efraimas 360, 387, 396
Egidijus 160, 183
Einstein A. 506
Elijas 180, 225, 290, 323, 333, 383, 403, 419, 503, 517, 527, 529, 539—540
Elkana 367
Elžbieta 28, 289—291, 294, 361—362, 366, 368, 370—371, 382, 384, 395—396, 407—408, 504, 508
Emanuelis 387, 403
Emmerich K. 543
Enėjas 192
Erna s V. 536
Erodas 418, 445, 505, 536, 615
Esromas 369
Ezechielis 505

Facchinetti V. 9
Fara s 369
Fatima 355, 362, 428
Favarone di Offreduccio 205
Filaretas 585—587
Fiodorovas N. 638
Fioretti 10, 13, 27, 31, 42, 157, 161, 172, 283, 323, 325
Fiorenskis P. 550, 587
Florijonas 488
Florovskis G. 585, 615—617, 637—638
Fonvisin 607
Fortūnatas Venancijus 566
Francesco — žr. Pranciškus Asyžietis
Franka s S. 571, 598
Friedrich A. 476, 478—479
Frings J. 427

Gabrielius 289, 361, 405—406, 408, 504
Gajus 276
Gandis 603
Gedgauda s P. 479
Gelazijus 655
Germanas Konstantinopolietis 353, 392, 451
Gertrūda von le Fort 411
Gerulis J. 470
Giacoma di Settesoli 205—206
Giedraitis M. 469, 481
Gilson E. 222
Goethe J. W. 137, 209, 232, 236, 430
Gogolis N. 629
Goštautas A. 485
Gratiana s Frangipani 206
Grigalius Teologas 124
Grunewald M. 508
Guardini R. 25, 497, 537

Hefaistas 135
Hegel G. W. F. 239
Heidegger M. 13, 22
Helis 368
Henochas 132—133
Heraklitas 620
Herder J. G. 187
Hiparchija 96
Hirschmann H. 459
Hohenberg 485
Homeras 141, 213
Honorijus III 178, 258, 266
Hugolinas 266

Ieva 21, 43, 149, 204, 210, 219, 234—236, 288, 343, 349-350 , 354, 363, 378—385, 388—390, 394—396, 407, 409, 413, 421, 423, 433
Ignotas Kankinys 363, 480
Yla St. 351
Ildefonsas 363
Inocentas II I 151, 159, 172, 179, 206, 245, 464
Ireniejus 363
Izaijas 194, 198, 403—404, 504—505, 508
Izaokas 369
Izidorius 482—483, 488

Jabelis 132—133
Jacopone da Todi 230, 364—365
Jahvė 525, 647
Jaknavičius J. 483, 488
Jeremijas 403, 419, 505, 601
Jeremijas II 627, 629
Jeronimas 204
Jesė 369
Jetra s 249
Jėzus Kristus 9—10, 12—15, 20, 22, 25—26, 28—29, 31—42 47—48 50, 55—56, 61, 64—65, 67—68, 70, 73—77, 83—87, 90—92, 96—
98, 100-102, 105, 108-110, 115—116, 118-121 , 126, 129, 135—137, 143—144, 152, 154—155, 157-158 , 167—170, 172-17 4 177
181, 188—189, 190—195, 197—198, 200—203, 205—220, 225, 227 — 228, 238, 241, 244-247 , 249—254, 257, 259-269 , 270-279 , 282 —
283, 285—286, 288-290 , 292—301, 304, 307, 309, 312-315 , 317 —319, 321-333 , 336-343 , 350, 355-359 , 362-364 , 369—370, 377,
382, 384—385, 388—395, 398, 402, 406, 409—430, 432—440 442 —450, 453—458, 460—462, 472, 480, 483-484 , 495—500, 502—540,
543—548, 551, 553—562, 564—590, 594-630 , 632-640 , 645—646,648, 650—659
Jėzus Sirachas 352
Jobas 21, 199, 431—434
Jobedas 369
Joergensen J. 9—10, 19, 49—51, 73—74, 76, 105, 130—131, 154, 156. 171, 175—177, 180, 183, 188, 194, 211, 223, 226, 229, 244, 267,
275, 277, 282, 284, 286, 299—300, 302, 304, 307, 310, 313, 324, 344
Jogaila 472, 474
Jokūbas 67, 158, 247, 367, 369, 371, 383, 406, 409, 433, 470, 517, 522, 602, 607—608
Jona 29, 178
Jonas Chrizostomas 74, 78, 80, 121—122, 124, 178, 328, 630, 636
Jonas Damaskietis 353, 392, 451, 632
Jonas Evangelistas 508
Jonas Kazimieras 487
Jonas Krikštytojas 28, 92, 158, 170, 188, 191, 221, 223, 290—295 316, 382—383, 385, 388, 403, 407—408, 419—420, 425—428, 435' 438—439, 442, 455, 457—458, 460—461, 468, 488, 497, 502—509, 511—515, 517—519, 522, 564, 567—568, 599, 602, 608, 619, 635, 637—639, 650, 652
Jonas Nepomukas 488
Jordana s 130
Jozuė 432
Jubalis 133
Judas 181, 202, 289, 326, 369, 574—577, 652
Judita 315, 403, 423
Juozapas 29, 361, 369—370, 404, 418, 446, 457, 483, 502, 510—511, 513—514, 589
Juozapas Himnografas 632
Juras P. M. 7, 351, 496, 498, 500
Jurgis 223, 470, 488
Justinas Kankinys 363, 518

Kabasilas M. 392—394, 406—407, 514, 579—586, 597, 604
Kainas 55, 132—135, 137, 201—202
Kajafas 369
Kairiūkštytė-Jacinienė H. 486
Kalikstas Ksantopulas 632
Kalikstas III 516
Kalvinas J. 468
Karolis 227
Karrer O. 10, 171, 179, 314, 344
Karsavinas L. 559, 617—618
Kartaševas A. 618, 640
Kasija 632
Kazimieras 469, 473, 478, 481, 486—487
Kelas 29
Kęstutaitis 474
Kibelė 383, 402
Kierkegaard S. 255
Kirilas Aleksandrietis 80, 413, 437
Kiška S. 484
Klages L. 58
Klara 105, 160, 174, 183, 205—206, 246, 287
Klemensas Aleksandrietis 363, 497
Klemensas XII 483
Klos J. 476—477, 485
Kolumbas K. 79
Komodas Lucijus Aurelijus 518
Končius I. 488
Konstantinas 331
Kotryna 480
Kratas 96
Krispas 276

Lamekas 55
Laurencijus 76
Leonas 23, 131, 282—283, 287, 301—302, 304, 308, 325, 335, 344
Leonas XIII 80, 371
Lermontovas M. 298, 650
Levis 418
Lille A. de 238
Linné C. 647
Liucidas 131
Loskis N. 516
Loskis V. 516, 522, 539
Lotas 53
Lukas 420, 508
Lutheris M. 464, 468
Lvovskis 563

Magdalietė — žr. Marija Magdalietė
Maironis 464, 479
Malachijas 504—505
Marcei G. 138—139
Marija 17, 21, 24, 28, 29, 40—41, 67, 87, 158, 188, 193, 203 — 206, 210, 216—218, 222, 240, 244, 270, 274, 289—290, 292, 294,
315, 329—331, 347, 349—351, 353—372, 375, 377, 380—385, 387 — 400, 402—430, 433—440, 442—461, 464—469, 471—472, 474—484,
486—489, 498, 503, 508—511, 513—514, 518, 537, 547, 562, 579, 605, 650
Marija Klopienė 420
Marija Magdalietė 181, 211, 420, 576
Markas Aurelijus Antoninas 518
Masseo 31, 131, 160, 172—173
Matas 324, 420
Matilda 451, 455
Mauriac F. 497—498
Mažvydas M. 468—471, 479
Melchizedekas 633
Meraris 423
Metrofanas 523
Micholė 320
Mickevičius A. 197
Mykolaitis V.-Putinas 571
Mykolas 41, 158, 482
Mindauga s 464, 472
Mirjam 359, 370, 372, 447—448, 510
Misachas 27
Modestas 451
Morkus 420
Morta 206, 216, 222
Motiejus 652
Mozė 84, 212, 249, 251, 291, 311, 315, 323, 333, 383, 421, 517—518,
520—521, 525—527, 529, 539—540, 547, 581, 599, 601
Muravjovas M. 465, 486

Naasona s 369
Nabuchodonosaras 27, 53, 74
Narbutas T. 486
Narcizas 605—606
Natanaelis 435, 547
Natanas 250—251
Nepliujevas N. 557
Nestorijus 363, 413—414
Nietzsche F. 8, 26, 169, 233, 281, 580, 621
Nikodemas 483
Nikolajus 630
Nojus 383; 433
Novalis 47, 399

Obededomas 320
Odisėjas 141, 213
Olivaras 227
Olofernas 315
Ona 366—368, 403, 418, 469—470, 482
Origenas 363, 620, 622
Orlandas 41
Osiander L. 627

Pacas K. Z. 480, 486
Palamas G. 526, 547—548
Paleologas Manuilas II 475, 477
Papini G. 497—498
Pascal B. 66, 603
Paulius 17, 25—26, 33, 37, 39, 43, 46, 48, 55, 57, 63, 85, 91, 93, 138, 152, 158, 172—174, 193, 197, 208, 214, 224, 238, 250—251,
256, 276—277, 293, 296, 321, 323, 328, 358, 422, 454—455, 546, 549, 556, 577, 579, 583, 588, 599—601, 603, 605-606 , 615, 618, 633—634
Paulius Simonas 103—104
Pelagijus 372
Penelopė 141, 213
Penina 367
Penkauskss Pr 472
Petras 29, 32,'34, 70, 113, 158, 173, 181, 191—192, 268, 275—277,
326, 364, 368—369, 419—420, 425, 432—433, 480, 517, 522, 526—529. 540, 561, 573, 653
Petras Damianis 363, 384
Pica 68
Picard M. 165
Pietro Stačia 225, 229
Pietro dei Cattani 74, 77, 104, 159, 225
Pijus IX 354
Pijus X 383, 389, 426, 436, 458
Pijus XI 12, 14—15, 21, 57, 79—80, 94, 96, 154, 209, 245—246, 256, 263, 275, 307, 321—323, 338, 350, 485
Pijus XII 82, 261—262, 272, 280, 354-355 , 421—422, 426, 428, 445
Pilypas 419, 547
Pilotas — žr. Poncijus Pilotas
Platonas 221—222, 241, 518—519, 603, 620, 648
Plichta J. 475
Poncijus Pilotas 332, 338, 536, 634
Pranciškus Asyžietis 5, 7—10, 12—15, 18—22, 26—33, 35, 41—51, 58-61 , 63—78, 82, 94—96, 100—106, 109—118, 123—124, 127— 131, 143—144, 147, 149—157, 159—162, 166—167, 169—177, 179—183, 188, 194-496 , 200—206, 211—212, 216, 219—220, 223—231, 240-241 , 243—246, 253, 256—263, 266—268, 270—275, 277—287, 294-302 , 304—316, 318-325 , 329—336, 338-344 , 356-357 , 455, 498, 603
Pranciškus Salezietis 451, 456
Prometėjas 134—135, 141, 498, 572
Publijus 192
Purickis J. 468, 470
Putinas — žr. Mykolaitis V.-Putinas

Raaba 369
Radvila Našlaitėlis 481
Radvilaitė B. 485
Rafaelis 122
Remer J. 485
Riccieri 228
Riessler P. 351
Rilke R. M. 14, 41, 46, 216, 304
Rolandas 227
Romanos 364—365, 632
Rops D. 498
Rose K. 586
Rousseau J. J. 15, 78
Rozanovas V. 614
Rufinas 131, 160—161
Ruta 369, 460
Rutha 216

Sabatier P. 9
Sakyamuni 176
Saliamonas 14, 97, 212—213, 251—252, 267
Salmonas 369
Samuelis 366—368
Sapiegos 473, 480
Saulius 39, 320
Scheler M. 102
Schnürer G. 9
Serafimas 630
Sidrachas 27
Sieczka T. 485—486
Silvestras 160
Simeonas 395, 406, 416, 418, 420, 428, 444, 452, 534, 560
Simonas 29, 432
Simonas Kirėnietis 190, 544
Skovoroda G. 519, 605—606
Skrudlik M. 485
Skvireckas J. 487
Sofija 19, 372
Sokratas 96, 603
Solovjovas V. 297, 330, 523—524, 538, 561, 608—609, 611-613 , 624
Sruoga B. 255
Stadtmuller G. 557
Storr R. 351
Stragorodskis S. 544
Suhard E. 263, 528
Sulamita 212—213, 363, 371, 384
Svetlovas P. 544

Šalkauskis St. 625
Širvydas K. 483
Šrubauskis P. 483

Tabita 192
Tacitas 211
Tamara 369
Tekia 632
Teodoras Studitas 392, 451
Teofanas 632
Teresė 430, 480, 486
Thode H. 9
Tyciak J. 499
Tiberijus 618
Tiškevičius A. 484
Tiškevičius E. 483
Tiškevičius J. 482, 484
Tobijas 53, 122
Toynbee A. D. 546
Tomas 274
Tomas Akvinietis 54, 69, 223, 359, 409, 524, 562, 569, 585, 653
Tomas Kempietis 577, 579—580
Trubeckojus E. 570, 622
Tubalkainas 133

Urbonas VIII 482—484
Uspenskis L. 523

Vainius B. 478
Vaišnoras J. 351
Valančius M. 471, 473, 478—479, 484
Valavičius E. 478
Valdės P. 177, 268, 285
Vasylius A. 475
Vaza V. 478, 483
Vaza Z. 483
Verchovskis S. 567, 588
Vergilijus 30, 289
Vytautas Didysis 248, 466, 468, 472—478
Vitry J. de 73
Vizgirdaičiai 478

Wust P. 97

Zacharijas 28, 290, 301, 368, 396, 407—408, 432, 504, 508
Zara 369
Zaratustra 169, 281, 621
Zebedėjus 526
Zenkovskis V. 586—587

Žemyna 383
Žygimantas Augustas 485