LOTYNIŠKŲ IR KITŲ KALBŲ ŽODŽIŲ BEI POSAKIŲ ŽODYNĖLIS

Actus purus — grynas veiksmas
Ad libitum — savo nuožiūra
Ancilla scientiarum — mokslų tarnaitė
Ancilla theologiae— teologijos tarnaitė

Causa sui — pirminė priežastis, savęs paties pagrindas
Cogitatio ad libitum — mąstymas savo nuožiūra
Creaturae motus expressit earn — kūrinio judesys išgavo jį
Cum hoc, ergo propter hoc
— po to, vadinasi, dėl to

Deus est vox relativa — Dievas yra santykinis žodis
"De bello gallico" —
,,Apie galų karą"

Ens adorans
— garbinanti būtis
Ens historicum— istorinė būtis
Ens rationale — protinga būtis
Ens realissimum — realiausioji būtis
Ens sociale — visuomeninė būtis
Et in majestote adoratur aequalitas — ir didybėje garbinama lygybė
Et verbum caro factum est
— tas žodis tapo kūnu
Ex prolesso — tiesiai, atvirai; kaip dalyko žinovas

Habeas Corpus — turėk asmenybę, jauskis individu
Habitudo vel respectus ad aliquid — santykis kaip polinkis kitam

Ignoramus et ignorabimus — nežinome ir nežinosime
Mutatio improprie dieta—pakeitimas, netinkamai pavadintas
Mutatis mutandis
— su tam tikrais pakeitimais, pakeitus keistinus dalykus
Natūra prius
— pirmiau gamta
Per modum delicientem
— per stoką

Philosophia perennis — amžinoji filosofija
Productio rei ex nihilo — daikto sukūrimas iš nieko
Puto — manau

Quod seripsi, seripsi — ką parašiau, tas parašyta
Redactus sum in nihilum — esu paverstas niekais

Sicut liber, et pictura, et speculum — tarsi knyga, tarsi paveikslas, tarsi veidrodis
Sola scriptura — tik raštas
Sum — esu
Sursum
— aukštyn
Universalia in re — universalijų egzistavimas daikte
Venia legendi — teisė skaityti paskaitas universitete
 Via negativa —
neigimo būdas
Via philosophiae
— filosofijos būdu
Videtur quod non — atrodo, kad ne
* * *
Praktike kai thedretike philosophia (gr.) — praktinė ir teorinė filosofija
Intermezzo (it.)— pertrauka
Le style c'est l'homme (pranc.) — stilius tai yra žmogus
Poėsie pure — grynoji poezija