Antanas  Maceina


 KULTŪROS FILOSOFIJOS ĮVADAS

PIRMINĖS KULTŪROS PAGRINDAI

KULTŪROS SINTEZĖ IR LIETUVIŠKOJI KULTŪRA

Sverdiolas A. Antano Maceinos filosofinis kelias

 

lotyniški ir kitų kalbų posakiai

 

vardų rodyklė

 

I tomas - turinys, metrika

 

SOCIALINIS TEISINGUMAS

BURŽUAZIJOS ŽLUGIMAS
PROMETĖJIZMO PROBLEMA
lotyniški posakiai  
vardų rodyklė  
II tomas - turinys, metrika  

DIDYSIS INKVIZITORIUS
papildomai:  Dostojevskis Didysis inkvizitorius (iš "Broliai Karamazovai")  
NIEKŠYBES PASLAPTIS
JOBO DRAMA
Šliogeris A. Antano Maceinos sugrįžimas  
lotyniški posakiai  
 vardų rodyklė  
III tomas - turinys, metrika  

SAULĖS GIESMĖ
DIDŽIOJI PADĖJĖJA
DIEVO AVINĖLIS
lotyniški posakiai  
 vardų rodyklė  
IV tomas - turinys, metrika  

BAŽNYČIA IR PASAULIS
DIDIEJI DABARTIES KLAUSIMAI
KRIKŠČIONIS PASAULYJE
IŠLAISVINIMO TEOLOGIJA
lotyniški posakiai  
 vardų rodyklė  
V tomas - turinys, metrika  

FILOSOFIJOS KILMĖ IR PRASMĖ
ASMUO IR ISTORIJA
FILOSOFIJOS KELIU
lotyniški posakiai  
vardų rodyklė  
VI tomas - turinys, metrika  

RELIGIJOS FILOSOFIJA
DIEVAS IR LAISVĖ
ORA ET LABORA
lotyniški posakiai  
 vardų rodyklė  
VII tomas - turinys, metrika  

TAUTINIS AUKLĖJIMAS
UGDYMO FILOSOFIJA
vardų rodyklė  
VIII tomas - turinys, metrika  

FILOSOFIJA IR KULTŪRA
KALBOS FILOSOFIJA
LITERATŪRINĖS INTERPRETACIJOS
vardų rodyklė  
IX tomas - turinys, metrika  

DIEVAS IR ŽMOGUS
RELIGIJOS SANTYKIAI
RELIGIJA IR VISUOMENINIS GYVENIMAS
KRIKŠČIONIŠKOJI ISTORIOSOFIJA
vardų rodyklė  
X tomas - turinys, metrika  

MOTERYSTĖS FILOSOFIJA

MARIJA KAIP MOTERIS IR ŠVENTOJI

APIE KITUS ŠVENTUOSIUS
vardų rodyklė  
XI tomas - turinys, metrika  

SOCIALINĖ IR POLITINĖ FILOSOFIJA
APIE FILOSOFUS, ISTORIKUS, LITERATUS
vardų rodyklė  
XII tomas - turinys, metrika  

RELIGINĖ IR POLITINĖ PUBLICISTIKA
ATEITININKIJA IR TREMTIS
LAIŠKAI MANO KRITIKAMS
„RAŠTŲ" IX-XII T. PAPILDYMAI
vardų rodyklė  
XIII tomas - turinys, metrika  

I. RECENZIJOS. APŽVALGOS. ATOLIEPIAI
II. VIEŠIEJI LAIŠKAI IR KALBOS
III. DIENORAŠTIS. INTERVIU
Priedai  
XIV tomas - turinys, metrika, vardai ir kita  

Poezija, laiškai

A.JASMANTAS KLAJŪNAS
A.JASMANTAS POEZIJA
ANTANO MACEINOS LAIŠKAI PREL. PRANCIŠKUI JURUI

Tatjana Maceinienė

IŠMINTIS, gimusi kančioje
„Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!"
PAŠAUKTAS KŪRYBAI
Pradžioje buvo Žodis...
"MIEGANTIS PROTAS, arba Serganti Lietuva"
„Žmogui gera būti tik meilėje"

Rusiškai

АГНЕЦ БОЖИЙ
ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ
ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР
БОГ И СВОБОДА
Ф. М. Достоевский «Великий инквизитор»  

Vokiškai

DAS GEHEIMNIS DER BOSHEIT
SOWJETISCHE ETHIK UND CHRISTENTUM

Pirminiai tekstai - originalios knygos

KULTŪROS FILOSOFIJOS ĮVADAS

TAUTINIS AUKLĖJIMAS

PEDAGOGIKOS ISTORIJA I

fotografinė kopija:   

     

FILOSOFIJOS KILMĖ IR PRASMĖ

fotografinė kopija:

SOCIJALINIS TEISINGUMAS

fotografinė kopija:

 


A.Maceinos knygų fotografinės kopijos

TAUTINIS AUKLĖJIMAS 1934
KULTŪROS FILOSOFIJOS ĮVADAS 1936
SOCIJALINIS TEISINGUMAS 1938
PEDAGOGIKOS ISTORIJA 1939
BURŽUAZIJOS ŽLUGIMAS 1940
DIDYSIS INKVIZITORIUS 1950
JOBO DRAMA 1950
SAULĖS GIESMĖ 1954
DIDŽIOJI PADĖJĖJA 1958
NIEKŠYBĖS PASLAPTIS 1964
DIEVO AVINĖLIS 1966
BAŽNYČIA IR PASAULIS 1970
DIDIEJI DABARTIES KLAUSIMAI 1971
KRIKŠČIONIS PASAULYJE 1973
RELIGIJOS FILOSOFIJA 1976
FILOSOFIJOS KILMĖ IR PRASMĖ 1978
ASMUO IR ISTORIJA 1981
DIEVAS IR LAISVĖ 1985
IŠLAISVINIMO TEOLOGIJA 1986
ORA ET LABORA 1987